Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

O nás
Výrobní divize společnosti ELPLAST Hradec Králové a.s. je zaměřena především na výrobu zařízení určených k čištění odpadních vod. Mezi tyto produkty patří biologické či mechanicko-biologické ČOV, jímky a septiky, vodoměrné šachty, šachty vrtů studní či čerpací stanice, které slouží k přečerpávání vody do tlakové nebo gravitační kanalizace. Pro průmyslová odvětví jsou v našem výrobním sortimentu odlučovače ropných látek, které čistí odpadní vody z průmyslových provozů a provozů mechanických dílen, a odlučovače tuků využívané jako čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, či samostatně pro kuchyňské provozy. Doplňkovým sortimentem jsou například nádoby na posypový materiál, kádě na ryby, plastová koryta a žlaby a další. Dále nabízíme plastové bazény a zahradní jezírka, jež jsou vyráběna kompletně na přání zákazníka.

Výchozí obchodní společnost ELPLAST HK a.s. se zabývá distribucí plastových rozvaděčů a skříní pro distribuci a měření spotřeby elektřiny a plynu.

Nabízený sortiment si můžete prohlédnout na www.elplasthk.cz

Více informací

Čištění
odpadních vod

Mechanicko-biologické čističky odpadních vod jsou určeny k čištění splaškových vod z rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů jako jsou chaty, kempy či penziony a dalších objektů, kde je možné využít ČOV do 50 EO. 

Více

Nádrže na dešťovou vodu

Zachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout.

Více

Čerpací stanice

Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem. Objem nádrže čerpací stanice a vybavenost čerpadly jsou navrhovány dle množství a objemu čerpané vo

Více

Septiky

Čištění odpadních vod pomocí septiku je běžné především u objektů s nepravidelným provozem. Septik se využívá k předčištění odpadních vod. Za septik je možné zařadit zemní filtr jako druhý stupeň čištění. Má tedy nižší účinnost než ČOV.

Více

Jímky, nádrže

Plastové nádrže neboli jímky či žumpy jsou používány k zachycování odpadních vod. Jímky bývají využívány tam, kde nelze využít septik či ČOV a přečištěnou vodu není možné odvádět do kanalizace. Jímky lze také použít pro akumulaci dešťové vody či jiných ka

Více

Vybrané produkty

NV3

Jímky určené k obetonování plní funkci akumulace splaškových odpadních vod. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče či dešťov ...

Nádrže hranaté samonosné

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů jsou určené ke skladování nejrůznějších médií a látek ohrožujících životní prostředí nebo jako součást technologických ...

Nádrže válcové k obetonování

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů jsou určené ke skladování nejrůznějších médií a látek ohrožujících životní prostředí nebo jako součást technologických ...

Nádrže válcové samonosné

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů jsou určené ke skladování nejrůznějších médií a látek ohrožujících životní prostředí nebo jako součást technologických ...