Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

Pro rodinné domy

Čištičky odpadních vod

Mechanicko-biologické čističky odpadních vod jsou určeny k čištění splaškových vod z rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů jako jsou chaty, kempy či penziony a dalších objektů, kde je možné využít ČOV do 50 EO. 

Čerpací stanice

Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem. Objem nádrže čerpací stanice a vybavenost čerpadly jsou navrhovány dle množství a objemu čerpané vo

Septiky

Čištění odpadních vod pomocí septiku je běžné především u objektů s nepravidelným provozem. Septik se využívá k předčištění odpadních vod. Za septik je možné zařadit zemní filtr jako druhý stupeň čištění. Má tedy nižší účinnost než ČOV.

Biologický filtr

​Biologický dočišťovací filtr slouží jako druhý stupeň čistění splaškových odpadních vod z méně zatížených objektů, rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. Filtr se standardně osazuje do země za septik nebo domovní čistírnu odpadních vod.

Účinnost čištění samostatného BDF je certifikována na cca 70 %. V sestavě BDF a tříkomorového septiku je při optimální volbě velikostí účinnost čištění až 95%.

Zpravidla se zařazuje jako další stupeň čištění odpadní vody za biologický septik. Obvyklé je také zařazení za ČOV, zejména pokud je požadováno vypouštění vody do podzemních vod a vodoprávní úřad vyžaduje větší stupeň vyčištění. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, případně do vsakovací studny nebo drenáže. Lze je také zachytávat do jímky a použít v době vegetace pro zavlažování.

Jímky, nádrže

Plastové nádrže neboli jímky či žumpy jsou používány k zachycování odpadních vod. Jímky bývají využívány tam, kde nelze využít septik či ČOV a přečištěnou vodu není možné odvádět do kanalizace. Jímky lze také použít pro akumulaci dešťové vody či jiných kapalin.

Vložky starých septiků a jímek

Vložky starých septiků a jímek

Šachta vrtu studní

Manipulační šachta vrtaných studní je určena ke krytí a ochraně ústí vrtané studny individuálního zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Může sloužit i pro umístění ručního nebo motorového čerpadla nebo alternativně i jako ochrana vrtu v záplavovém území.

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou vodotěsné plastové nádrže určené k propojení domovního vodovodního řádu s vodoměrem mimo stavbu. Jejich konstrukce je navžena tak, aby byla zaručena jejich stabilita a pevnost. Šachta je opatřena vstupními prostupy, které jsou řešeny pomocí typizovaných vodotěsných průchodek. Přístup k vodoměru umožňuje průlez. Průlez je uzavřen pochozím poklopem opatřeným polystyrenovou izolací, která zabraňuje promrznutí vodovodního řádu.
 

 

Nádrže na dešťovou vodu

Efektivní využití dešťové vody

 • ušetření přes polovinu nákladů na pitnou vodu
 • dešťová voda je měkká, je tedy prospěšná pro rostliny i domácí spotřebiče (nezpůsobuje vodní kámen) – delší životnost spotřebice
 • využití vody na zahradě i v domácnosti
 • nádrž uložená pod zemí nepřekáží a nezábíra prostor
 • automatické fungování bez starostí
 • není složité ani nákladné
 • 100% vodotěsnost
Dešťovou vodu můžete využívat
 • na zalévání
 • mytí auta
 • splachování
 • praní prádla
 • úklid

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat http://www.elplasthk-trutnov.cz/kontakt.html

 

Plastové květináče na míru

Plastové květináče se používají v exteriéru. Využití najdou jak na běžných zahradách, tak na relaxačních střechách a balkónech.
Rozměry a tvary je možné vyrobit dle požadavku zákazníka.
Používaným materiálem je polypropylén o síle 8 a 10mm, v barevném provedení bílá, šedá a černá.
Další barevné provedení je možné technologií lakování.