Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

Biologický filtr

   
​Biologický dočišťovací filtr slouží jako druhý stupeň čistění splaškových odpadních vod z méně zatížených objektů, rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. Filtr se standardně osazuje do země za septik nebo domovní čistírnu odpadních vod.

Účinnost čištění samostatného BDF je certifikována na cca 70 %. V sestavě BDF a tříkomorového septiku je při optimální volbě velikostí účinnost čištění až 95%.

Zpravidla se zařazuje jako další stupeň čištění odpadní vody za biologický septik. Obvyklé je také zařazení za ČOV, zejména pokud je požadováno vypouštění vody do podzemních vod a vodoprávní úřad vyžaduje větší stupeň vyčištění. Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, případně do vsakovací studny nebo drenáže. Lze je také zachytávat do jímky a použít v době vegetace pro zavlažování.