Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

NV1S

Popis

Jímky určené k obetonování plní funkci akumulace splaškových odpadních vod. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče či dešťové kanalizace. Obsah jímek je po dosažení maximální hladiny vyvážen a likvidován vhodným způsobem, např. odvozem na městskou ČOV nebo využitím v zemědělství. Dále mohou být využity k akumulaci dešťových vod určených pro zálivku.
Samonosné jímky jsou vyráběny jako plastové nádrže s tloušťkou stěny 8 mm. Nádrž je zpevněna obvodovými žebry. Strop je rovněž vyztužen pro zvýšení tuhosti a nosnosti. Sředový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v jímce a přístup pro její odkalení. Uzavření průlezu je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 - DN 150.
Samonosné jímky není nutné osazovat na předem připravenou betonovou desku. Jímka je určena do jakéhokoli podloží, i s výkytem spodní vody.
Technické provedení jímky provádíme dle konkrétních požadavků zákazníka a montážních podmínek. Je možné zvolit výšku průlezu, nátoky i celé rozměry nádrží.
Uvedené ceny jsou za základní provedení jímky.
Poptávka

cena: 0 Kč / 0 bez DPH


Kontakt

* povinná pole

NV1S   


objem - 1 m3
průměr nádrže - 960 mm
hloubka nádrže - 1 500 mm
hloubka nátoku - 1 300 mm
hmotnost - 55 kg