Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky

ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

O nás
Výrobní divize společnosti ELPLAST Hradec Králové a.s. je zaměřena především na výrobu zařízení určených k čištění odpadních vod. Mezi tyto produkty patří biologické či mechanicko-biologické ČOV, jímky a septiky, vodoměrné šachty, šachty vrtů studní či čerpací stanice, které slouží k přečerpávání vody do tlakové nebo gravitační kanalizace. Pro průmyslová odvětví jsou v našem výrobním sortimentu odlučovače ropných látek, které čistí odpadní vody z průmyslových provozů a provozů mechanických dílen, a odlučovače tuků využívané jako čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, či samostatně pro kuchyňské provozy. Doplňkovým sortimentem jsou například nádoby na posypový materiál, kádě na ryby, plastová koryta a žlaby a další. Dále nabízíme plastové bazény a zahradní jezírka vyrobená na přání zákazníka.

 

 

Získejte dotaci na nádrž na dešťovou vodu. II.Výzva stále pokračuje!! Alokace je aktuálně vyčerpána pouze z necelých 50-ti  % 

Více informací o dotaci najdete ZDE

 


 
Výchozí obchodní společnost ELPLAST HK a.s. se zabývá distribucí plastových rozvaděčů a skříní pro distribuci a měření spotřeby elektřiny a plynu.

Nabízený sortiment si můžete prohlédnout na www.elplasthk.cz
 
Více informací

Novinky

Omezení provozu.

18.12.2017
Vážení zákaznící,

 rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech vánočních svátků, tedy od 20.12.2017 - 1.1.2018 bude provoz pobočky uzavřen.

Na pobočce budeme k zastižení opět od 2.2.2018.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití Vánočních svátků.

Tým ELPLAST Hradec Králové a.s.

 
 
 

Více

Pozvánka na Pardubickou stavební výstavu

28.09.2017
Vážení zákazníci,

s radostí Vás zveme do Pardubic na  ...

Více

DEŠŤOVKA - UŽ JE TO TU!

27.04.2017

Projekt byl vyhlášen 27.04.2017 panem ministrem Brabcem na tiskovce v rámci Stavebního veletrhu v Brně.

Všechny potřebné infomace na  https://www.dotacedestovka.cz/
DOPORUČUJEME si přečíst text výzvy TEXT VÝZVY KE STAŽENÍ

Hlavní informace:

- dotace jsou určeny jen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze vyu

...

Více
Archiv novinek

Plastové květináče na míru

Plastové květináče se používají v exteriéru. Využití najdou jak na běžných zahradách, tak na relaxačních střechách a balkónech.
Rozměry a tvary je možné vyrobit dle požadavku zákazníka.
Používaným materiálem je polypropylén o síle&

Více

Čištění
odpadních vod

Mechanicko-biologické čističky odpadních vod jsou určeny k čištění splaškových vod z rodinných domů, bytových domů, rekreačních objektů jako jsou chaty, kempy či penziony a dalších objektů, kde je možné využít ČOV do 50 EO. 

Více

Nádrže na dešťovou vodu

Zachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout.

Více

Čerpací stanice

Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem. Objem nádrže čerpací stanice a vybavenost čerpadly jsou navrhovány dle množství a objemu čerpané vo

Více

Septiky

Čištění odpadních vod pomocí septiku je běžné především u objektů s nepravidelným provozem. Septik se využívá k předčištění odpadních vod. Za septik je možné zařadit zemní filtr jako druhý stupeň čištění. Má tedy nižší účinnost než ČOV.

Více

Vybrané produkty

Výroba z plastů na míru

Doplňkovým sortimentem naší výrobní divize jsou například nádoby na posypový materiál, kádě na ryby, plastová koryta a žlaby a další. Dále nabízíme pl ...

NV1S

Jímky určené k obetonování plní funkci akumulace splaškových odpadních vod. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče či dešťov ...

NH1

Hranaté nesamonosné jímky jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin, a to zejména odpadních, dešťových a průmyslových vod. Tyto nádrže se ukládají pod úrove ...

NH3

Hranaté nesamonosné jímky jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin, a to zejména odpadních, dešťových a průmyslových vod. Tyto nádrže se ukládají pod úrove ...