Nádrže hranaté k obetonování/nesamonosné

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Plastové nádrže neboli jímky či žumpy jsou používány k zachycování odpadních vod. Jímky bývají využívány tam, kde nelze využít septik či ČOV a přečištěnou vodu není možné odvádět do kanalizace. Jímky lze také použít pro akumulaci dešťové vody či jiných kapalin.

Varianty produktu

OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
1 1000 x 1000 x 1000 90
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
2 2000 x 1000 x 1000 150
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
3 2000 x 1500 x 1000 170
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
4,5 2000 x 1500 x 1500 240
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
5 2000 x 1500 x 1700 261
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
6 2000 x 2000 x 1500 310
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
7 2000 x 2000 x 1750 340
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
8 2000 x 2000 x 2000 370
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
9 2250 x 2000 x 2000 400
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
OBJEM [m3] ROZMĚR [mm] HMOTNOST [kg]
  d x š x h  
10 2500 x 2000 x 2000 430
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů jsou určené ke skladování nejrůznějších médií a látek ohrožujících životní prostředí nebo jako součást technologických zařízení. Jsou vyráběny jako hranaté nebo válcové. Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z desek a konstrukčních prvků z termoplastu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných. Nádrže jsou vodotěsné dle platných norem.

Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších látek ohrožující životní prostředí při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže. Nádrže jsou dále použitelné jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapáků tuku a jiných technologických zařízení, jako zásobníky pitné a užitkové vody apod.

Nádrže jsou vhodné pro styk s potravinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely. Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu (vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod.) vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem. Nádrže plní funkci akumulace splaškových odpadních vod z domácnosti, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, a dalších objektů. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče, dešťové kanalizace apod. Obsah nádrže je po dosažení maximální hladiny vyvážen a likvidován vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo využití v zemědělství.

Nádrže není možné použít pro skladování plynů, hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační činidla. Např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod

Polypropylenové nádrže jsou svařeny z konstrukčních desek, obchodního označení kopolymer homogenní, nebo lehčený.

Nádrže jsou vyráběny jako hranaté. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem nebo v provedení s odnímatelným víkem. Vhodnost použití nádrží pro jednotlivé druhy kapalin je dána chemickou odolností materiálu, kterou zaručuje výrobce v atestu. Způsob napojení, nebo propojení nádrží řeší projekt, a je nutno jej konzultovat s výrobcem.

Plastové nádrže se osazují na samonosnou betonovou desku, jejíž rozměr přesahuje rozměr půdorysu nádrže minimálně o 20cm na každé straně. Tato základová deska se zašaluje do předpokládané výšky horní hrany nádrže. Do takto připravené stavební připravenosti je uložena plastová nádrž. Prostor, který vznikne mezi nádrží a šalováním je nutno vyplnit betonem s vloženou armovací sítí. Tento prostor se zalévá betonem postupně a vždy se současně plní vodou plastová nádrž, kde voda musí být vždy o 10 cm výše nežli je vrstva betonu. Toto by se mělo provádět dle výšky nádrže ve 2-4 cyklech v podstatě po 50cm. Mezi jednotlivými plněními betonem je třeba ponechat tento beton částečně zatuhnout.

Způsob armování nosných betonů navrhuje projektant, dle skutečných geologických podmínek. Projektant rovněž navrhuje způsob případné izolace a zhotovení kontrolního systému.

Projektant musí navrhnout, dle konkrétních podmínek postupnou betonáž obvodových stěn tak, aby nedošlo k deformaci, případně prolomení stěn nádrže.

V případě, že plastová nádrž je ukládána do již stávající betonové nebo jiné nádrže, je třeba postupovat následujícím způsobem. Po důkladném očištění dna betonové nádrže se odsadí plastová nádrž. Za současného zalévání (plnění) plastové nádrže vodou a to vždy o 10 cm výše nežli prostor mezi nádrží a betonem, se obsypává stabilizovaným betonem opět ve 2-4 cyklech po 50cm. U tohoto způsobu není třeba použít armovací sít.

Tyto pokyny se rozšiřují v závislosti na velikosti PP nádrže. Šíře železobetonové stěny se zvětšující nádrží je nutno zesílit až na 35cm (musí upravovat projekt). Dále je nutno při betonování nádrž po 1m vodorovně tak i podélně rozpírat a současně napouštět vodou.

Součastně upozorňujeme, že tento technologický postup je pouze orientační.

Vždy je nutné aby byla zpracována projektová dokumentace a musí být předem konzultován s výrobcem plastových nádrží.

S polypropylenovými nádržemi je zakázáno manipulovat při teplotách nižších než je 5oC a nebo s vodou uvnitř nádrže. Při nedodržení těchto zásad hrozí vážné poškození nádrže !!!

V případě, kdy je nádrž přechodně uskladňována, je nutno ji uložit na rovnou zpevněnou plochu o rozměru půdorysu uvedené nádrže. V období, kdy hrozí zamrznutí, je nutno provést provézt taková opatření, aby do nádrže nepršelo a nesněžilo.