Reklamace

Na veškeré zboží, které nabízíme, platí záruční doba minimálně 24 měsíců a běží ode dne převzetí zásilky zákazníkem. Výrobce ELPLAST-KPZ poskytuje na své katalogové rozvaděče prodlouženou záruku v délce 36 měsíců na bezporuchovou funkčnost.

Při převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen balík zkontrolovat, a pokud je obal porušen způsobem, že by mohlo dojít k poškození zboží, takový to balík nepřevzít a na místě požádat dopravce o sepsání reklamačního protokolu. O této skutečnosti je pak třeba informovat dodavatele.

Pokud zákazník zjistí závadu na zboží, až po rozbalení balíku je třeba neprodleně informovat dodavatele a domluvit se dalším postupu. Na reklamace mechanického poškození po uplynutí 48 hodin od převzetí zákazníkem nebude brán zřetel.

Případné vracené zboží musí zákazník zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaslat ho pomocí vhodné přepravní služby zpět na adresu:

ELPLAST Hradec Králové, a.s.
Provozovna Trutnov
Bohuslavice 99
541 03 Trutnov 3

Pro reklamaci zboží nás kontaktujte na telefonu +420 733 758 906 nebo na
e-mailu info-tu@elplasthk.cz V e-mailu je třeba uvést důvod reklamace, kontaktní údaje a případně i číslo dodacího listu.