Nádrže na dešťovou vodu pro dům a zahradu

leták o výhodách využívání dešťové vody v domácnosti a na zahradě

Nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků? Kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

POPTÁVKA

Dešťovou vodu využijete na zahradě i v domácnosti

Zachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout, ani regulovaně odpouštět do žádného typu kanalizace, či vodního toku.

Akumulační nádrž je navržena jako retenční nádrž bez odtoku a slouží pro zachycení dešťů. Po srážkové události je vždy potřeba retenční kapacitu co nejrychleji vyčerpat. Nejčastěji to bývá „vyplýtváním“ na zálivku zeleně poté, co už je zemina schopna pojmout určité množství vody. Pokud chceme dešťovou vodu využívat dlouhodoběji, například pro splachování toalet, zalévání, mytí, je nutno prostor nádrže zvětšit o objem, který bude v nádrži průběžně k využívání.

Využívání dešťové vody přináší až 50% úspory nákladů.

Akumulace dešťové vody s využitím na zahradě či v domácnosti je často předřazována i před vsakovací/regulační zařízení. V takovém případě bývá její objem navržen na průměrnou potřebu na cca 3 týdny. Dešťovou vodou je možné uspořit až 50 % nákladů na pitnou vodu. Dešťová voda je vhodná především na splachování toalety, úklid, praní, údržbu zeleně atd. Podle velikosti a charakteru objektu je možné pro akumulaci dešťové vody využívat různé typy zařízení. Pro rodinné domy jsou vhodné plastové nádrže.

Celý systém pro využívání dešťových vod je tvořen nátokem s filtračními prvky, které zajišťují čištění dešťových vod od mechanických nečistot, vlastní akumulační nádrží, čerpací technikou a bezpečnostním přepadem buď do vsaku, nebo do kanalizace.

Instalovat na povrch nebo pod zem?

Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Akumulační nádrže jsou instalovány do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace, rychlosti montáže a její životnost je prakticky neomezená.

Jak velkou nádrž zvolit?

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a vydatnosti srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody. Důležité je uvědomit si, na co budu dešťovou vodu využívat a odhadnout přibližnou roční potřebu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět pro kolik osob. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat.

Konstrukce nádrže na dešťovku

Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z desek a konstrukčních prvků z termoplastu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných. Jsou vodotěsné dle platných norem. Nádrže není možné použít pro skladování plynů, hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační činidla. Např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod.

Požádejte o dotaci z programu Dešťovka

Od roku 2017 mohou fyzické i právnické osoby požádat o dotaci na zavedení systému pro hospodaření s dešťovou vodou. Podpora je určená jak pro vlastníky rodinných a bytových domů, tak pro budoucí majitele, kteří dům teprve staví nebo budou stavět. Základní informace o podmínkách dotačního programu najdete na webu Dotace Dešťovka. Nádrže ELPLAST jsou 100% certifikované a splňují všechny podmínky pro získání podpory. Pomůžeme vám jak s výběrem vhodného typu nádrže, tak s dokumentací pro podání žádosti o dotaci.

NABÍDKA NÁDRŽÍ NA VODU