ČOV MICRO JA – 0,75

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

Čistírna odpadních splaškových vod typu MICRO JA- 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče , kanalizace , eventuelně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.

Technické parametry:

  • počet připojených obyvatel EO do 4
  • denní přínos znečištění kg BSK5 0,25
  • denní průtok vody m3/den 0,8
  • účinnost čištění % 90 – 95%
  • průměr nádrže D 1200mm / max.průměr vč.žeber 1400mm/
  • výška nádrže H 1620mm
  • průměr přív.potrubí Dp 110mm kóta 1535 mm ode dna nádrže na střed potrubí
  • průměr odt.potrubí Do 110mm kóta 1485 mm ode dna nádrže na střed potrubí
  • celková výška ČOV Vc 1750mm, vč. minimální výšky nástavce 150 mm
  • příkon dmychadla 50Hz/230V/48W – výkon dmychadla 68 l/150mbar
POPTÁVKA

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Čistírna je technologický celek , sestávající z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, anaerobním filtrem, regulací kalu a el.rozvaděčem.. Součástí jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo.

PP nádrž ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen. Životnost těchto materiálů je prakticky neomezená. Kovové části užité na technologickém zařízení , jsou chráněny proti korozi. Čištění probíhá za působení směsných aerobních a anaerobních bakteriálních kultur. Provzdušňování je zajišťováno aeračními elementy. Provzdušňovací elementy jsou osazeny v aktivační části nádrže ČOV, kde dochází k biologickému čištění.

Toto zařízení je současně opatřeno mamutím čerpadlem na recirkulaci kalu z dosazovací části nádrže ČOV zpět do aktivace, čímž je zajišťován přísun živin pro mikroorganizmy a současně dochází i k podstatnému snižování produkce zůstatkového kalu.

Čistírny typu MICRO JA 0,75 splňují podmínky certifikace.ČOV lze osadit v bezprostřední blízkosti objektu a vyčištěnou vodu lze vypouštět do kanalizace, recipientu, eventuelně použít v závlahovém systému – rozhodnutí přináleží RŽP OkÚ. Parametry vyčištěné odpadní vody jsou pod úrovní stanovenou nařízením vlády ČR č.229/2009 Sb. V oblastech se zpřísněnými požadavky na hodnoty vypouštěných vod, t.j. chráněné zdroje pitné vody a podobně, lze za tato zařízení zařadit půdní filtr , kde dochází k dalšímu snížení hodnot vypouštěných vod.

Přebytečný kal je třeba odebírat a to dle výše látkového zatížení ČOV. Kal je vhodný ke kompostování. Aerace, t.j. provzdušňování probíhá kontinuelně. Elektrorozvaděč, nástavec, poklop není součástí standardní dodávky zařízení, lze je však přiobjednat. Zdrojem vzduchu je dmychadlo s motorem 230V/60W s nízkou hlučností, malou spotřebou el.energie a je kompaktní konstrukce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů, při zachování užitných vlastností výrobku.