ČOV MICRO – 0,5

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické části. ČOV má gravitační nátok. ČOV má velký hladinový rozdíl mezi vtokovým a odtokovým potrubím (toto je dáno zařazením pomalého biologického filtru). Dle potřeby lze ČOV vybavit čerpacím zařízením s vlastním ovládáním.

ČOV čistí splaškové odpadní vody z chat, chalup, rodinných domů, pensionů a popř. odloučených pracovišť, jako jsou hájovny, hlásky do 3 ekvivalentních obyvatel. ČOV zpracuje až 0,60m3 odpadní vody za 24 hodin.

Technologie ČOV pracuje ve dvou stupních . V prvé části dochází k sedimentaci látek rozptýlených ve splaškové vodě, mineralizací a usazováním látek s anaerobním procesem a akumuluje se vytvořený vyhnilý kal. Ve druhé části je osazen biologický filtr, který výrazně zvyšuje čistící účinek a odstraňuje případné pachy.

ČOV je vyrobena z polypropylenových desek. Náplň biologického filtru je z PP nebo PE flexibilních trubek. Náplň biologického filtru je trvalá a není ji nutno během provozu ČOV měnit či doplňovat. ČOV je kompletní včetně samonosného poklopu s odnímatelným víkem. Výška komínku s odnímatelným poklopem je standardně 235 mm. Výšku komínku lze dle přání zákazníka upravit.

POPTÁVKA

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Osazení ČOV do terénu:

Osazuje se do předem připraveného stavebního výkopu na základovou desku z prostého betonu. ČOV je nutno obetonovat betonem o síle stěny cca 10cm.

Provozování a údržba ČOV:

Domovní ČOV lze provozovat téměř bezobslužně. Jedenkrát za dva roky je nutno zajistit odvoz zbytkového kalu z prvé části ČOV. Dvakrát ročně je nutná vizuální kontrola průtoku čištěné vody mezi prvou a druhou částí ČOV.

Výhody a přednosti ČOV:

  • Vysoký čistící účinek při kolísání množství odpadní vody
  • ČOV je vhodná pro nárazové nátoky
  • Pracuje bez potřeby elektrické energie
  • ČOV nemá žádné mechanické části
  • ČOV je vhodná pro přerušovaný nátok pro kratší i delší dobu(sezónní provoz – bez potřeby opětovného uvedení a zapracování ČOV do provozu)
  • Krátká a snadná doba výstavby a osazení ČOV
  • Bezpečný zimní provoz

Technické parametry:

Množství odpadní vody: do 0,60m3/24 hod.

Počet připojených obyvatel: do 3 EO trvale připojených

Zatížení ČOV: do 0,24 kg BSK5/den

Výstupní parametry:

20 – 28 mg. BSK5

13 – 18 mg. NL/lt.

40 – 56 mg./lt. CHSKcr