Vodoměrná šachta

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Vodoměrné šachty jsou šachty pro podzemní vodovodní potrubí a slouží k osazení vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné. Vodoměrné šachty jsou vyrobeny z polypropylenu a vyztuženy proti tlaku okolního terénu.

Vodoměrná  šachta  odpovídá typovým podkladům pro stavební budování vodoměrných šachet. Z vnější strany nádrže jsou osazeny výztuhy z PP. Osa vodovodní  přípojky  je 185 mm ode dna šachty. Potrubí PP DN 32 – 63, nebo šroubení 1“ dle potřeby odběratele.

Standardní výška vstupního komínku 300mm, dle přání zákazníka lze komínek prodloužit. Vodoměrné šachty mají vstupní otvor průměr 600 mm a poklop pochozí. Šachty jsou vybaveny Al žebříkem pro snadný a bezpečný vstup.

Průměr nádrže vodoměrné šachty, hloubku a výšku komínku lze vyrobit dle požadavku odběratele či projektanta

Varianty produktu

PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,0 1,0 50
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,0 1,2 51
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,0 1,3 52
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,2 1,0 60
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,2 1,2 65
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,2 1,3 65
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,3 1,0 70
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,3 1,2 72
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,5 1,2 87
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,5 1,3 90
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,5 1,5 95
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

Vodoměrné šachty zde popsané jsou objekty na podzemním vodovodním potrubí umožňující instalaci, manipulaci a obsluhu vodoměru a ostatních armatur vodovodní sítě. Jedná se o kompletní hranatou nebo válcovou šachtu opatřenou zastropením a vstupní šachticí, plastovým poklopem, hliníkovým žebříkem a prostupy. Šachty, včetně ztužujících žeber, jsou vyrobeny z polypropylenových desek technologií svařováním.

Šachta je standardně osazena hliníkovým žebříkem ukotveným do stěny. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.

U šachty se předpokládá osazení vodovodní armaturou a vodoměrnou soupravou. Toto vystrojení není standardně s šachtou dodáváno. Důvodem je požadavek správců vodovodních sítí na vlastní dodávku armatur a soupravy při napojování nemovitosti na vodovodní řad.

S – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty (samonosné provedení), pouze jako pochůzná.
N – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty proti předpokládanému zatížení (nesamonosné provedení).
D – jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylénu, plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže

Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí šachty zvětšené o manipulační prostor).V případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky.

Na dně výkopu se provede vodorovná základová desku z betonu tloušťky min. 100 mm. Rozměry základové desky jsou dány rozměry vodoměrné šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.

Šachta se usadí na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku. Po usazení šachty se připojí vodovodní přípojka a utáhnou vodotěsně prostupy.

Šachta se obsypává přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.

Víko vodoměrné šachty je pochozí.

Při nebezpečí spodní vody je nutno osadit vodoměrnou šachtu s dvouplášťovým skeletem.