//Šachta vrtu studní
Šachta vrtu studní 2020-07-08T11:11:28+00:00

Šachta vrtu studní

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

Manipulační šachta vrtaných studní je určena ke krytí a ochraně ústí vrtané studny individuálního zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Může sloužit i pro umístění ručního nebo motorového čerpadla nebo alternativně i jako ochrana vrtu v záplavovém území.

Varianty produktu

PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,0 1,0 43
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,0 1,3 45
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
     
1,2 1,3 50
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Manipulační šachtu ŠVS tvoří základní plastové válcové těleso z polypropylenu (PP) s Al žebříkem pro snadnější vstup. Do dna šachty je zavařeno hrdlo s vyjímatelným hrdlovým uzávěrem pro osazení šachty na zárubnici vrtu studny, ve stěně jsou prostupy pro potrubí výtlaku a elektr. kabel čerpadla. Prostup vodovodní přípojky do šachty je řešen jako integrovaný – trubka výtlaku od čerpadla se zasune do svěrné spojky zavařené do stěny šachty a dotažením její objímky uvnitř šachty dojde k fixaci a utěsnění prostupu. Dimenzi prostupů do šachty zadává objednatel v objednávce dle průměru zárubnice a ø potrubí výtlaku čerpadla.

Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí šachty zvětšené o manipulační prostor).

Na dně výkopu se  provede vodorovná základová desku z betonu tloušťky min. 100 mm .  Rozměry základové desky jsou dány rozměry vodoměrné šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.

Šachta se usadí na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.

Šachta se obsypává přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.

Víko šachty je pochozí.

Při nebezpečí spodní vody je nutno šachtu betonovat.