Šachta vrtů studní samonosná

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

Manipulační šachta vrtaných studní je určena ke krytí a ochraně ústí vrtané studny individuálního zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Může sloužit i pro umístění ručního nebo motorového čerpadla nebo alternativně i jako ochrana vrtu v záplavovém území.

Varianty produktu

PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
1,0 1,0 43
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
1,0 1,0 45
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
1,2 1,3 60
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
1,25 1,3 60
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
1,5 1,3 80
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
1,0 1,5 50
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ
PRŮMĚR [m] VÝŠKA [m] HMOTNOST [kg]
vnější    
0,8 1,5 40
POPTÁVKA
KE STAŽENÍ

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Zhlaví vrtané studny zde popsaná jsou samonosné podzemní objekty sloužící k vodotěsnému a hygienickému zakončení vaší vrtané studny. Slouží k uložení potřebné technologie, kontrole a napojení rozvodů, armatur, vodoměr a závlahový systém. Vstup zhlaví je standardně osazen pochozím plastovým poklopem a hliníkovým žebříkem. Šachty, včetně ztužujících žeber, jsou vyrobeny z polypropylenových desek technologií svařováním.

Šachta je standardně osazena hliníkovým žebříkem ukotveným do stěny. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.

Dodávku zhlaví tvoří:

  • plastová nádrž včetně komínku,
  • poklop,
  • hliníkový žebřík,
  • prostup s gumovým těsněním (DN 125, DN 160, DN 200),
  • prostup vnějšího ∅ 32 mm (DN 25) pro napojení vodovodního potrubí.

S – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty (samonosné provedení), pouze jako pochůzná.

N – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty proti předpokládanému zatížení (nesamonosné provedení).

D – jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylénu, plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže

Výkresy ke stažení (PDF):

ŠVS 1
ŠVS 2
ŠVS 3
ŠVS 4
ŠVS 5
ŠVS 6
ŠVS 7

Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí šachty zvětšené o manipulační prostor).

Na dně výkopu se provede vodorovná základová desku z betonu tloušťky min. 100 mm . Rozměry základové desky jsou dány rozměry šachty zvětšené na každé straně o 100 mm.

Nasaďte šachtu zhlaví na vyústění vrtu, tak aby dno zhlaví sedělo na základové desce, proveďte připojení vodovodního potrubí a další do zhlaví.

Šachta se obsypává přesetou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.

Při nebezpečí spodní vody je nutno osadit vodoměrnou šachtu s dvouplášťovým skeletem.