Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

DEŠŤOVKA - UŽ JE TO TU!
27.04.2017
Projekt byl vyhlášen 27.04.2017 panem ministrem Brabcem na tiskovce v rámci Stavebního veletrhu v Brně.

Všechny potřebné infomace na  https://www.dotacedestovka.cz/
DOPORUČUJEME si přečíst text výzvy TEXT VÝZVY KE STAŽENÍ

Hlavní informace:

- dotace jsou určeny jen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci. Projekt pro města a obce se připravuje obdobný projekt, o podpoře v průmyslu se zatím neuvažovalo.

- elektronický příjem žádostí je od 29. května 2017 v 10:00 hod –  uznatelné jsou náklady vynaložené od data vyhlášení výzvy, tj. můžete začít zpracovávat dokumentaci a začít i s pracemi (tj. schovávejte si paragony a faktury), nebude vám ale uhrazena práce, kterou si vykonáte svépomocí, použitý materiál ano. Doba na realizaci je jeden rok od akceptace žádosti. Akceptace žádosti bude známá do tří týdnů od podání žádosti.

- podat žádost prý bude jednoduché a doklady je možné doplňovat i postupně (do 5ti dnů od podání žádosti)  

- počítejte s tím, že dodatečně potřebujete k žádosti doložit jednoduchý projekt (situace, půdorys a řez, popis a výpočet objemu pro určení dotace), dotaci na nádrž dostanete jen na ten vypočtený potřebný objem (pokud použijete větší nádrž, tak za kubíky navíc dotaci nedostanete), další peníze dostanete za práce spojené s realizací (fakturované cizími subjekty) a nakoupený materiál.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás ZDE