Zařízení pro úpravu vody
ČOV, septiky a jímky
ELPLAST Hradec Králové a.s.

email: info-tu@elplasthk.cz
telefon: +420 733 758 906

Vodoměrné šachty

   

Vodoměrné šachty jsou vodotěsné plastové nádrže určené k propojení domovního vodovodního řádu s vodoměrem mimo stavbu. Jejich konstrukce je navžena tak, aby byla zaručena jejich stabilita a pevnost. Šachta je opatřena vstupními prostupy, které jsou řešeny pomocí typizovaných vodotěsných průchodek. Přístup k vodoměru umožňuje průlez. Průlez je uzavřen pochozím poklopem opatřeným polystyrenovou izolací, která zabraňuje promrznutí vodovodního řádu.