Čerpací stanice tlaková

Jednoduchá montáž

100% vodotěsnost

Minimální stavební pracnost při osazení

Samonosné provedení

Nízká hmotnost

Variabilnost tvaru

Dlouhodobá životnost

Cenová dostupnost

V případě, že Vám nevyhovuje rozměr nebo velikost našich typových výrobků, kontaktujte naši atypickou výrobu na telefonním čísle +420 733 758 906, nebo nám zašlete poptávku s Vašimi požadavky.

Čerpací stanice slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové kanalizace.

Čerpací stanice je kompletní v plastové jímce o rozměru základním prům. l m, hloubka 1,5m.

Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem plovákovými spínači, řídící jednotkou, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí z čerpací jímky, poklop čerpací stanice se vstupním otvorem prům.600m, výška 500mm.(výšku komínku lze přizpůsobit požadavku odběratele).

Dále je dodáván kompletní rozvaděč vč. revize el. zařízení. Objem PP nádrže ČS a vybavenost čerpadly je navrhována dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání. Dle požadavku odběratele lze čerpadla zdvojit.

Varianty produktu

VÝTLAK ČERPADLA PRŮTOK NAPĚTÍ
do 12m 1801/min 230
POPTÁVKA
VÝTLAK ČERPADLA PRŮTOK NAPĚTÍ
do 80m 391/min 400
POPTÁVKA
VÝTLAK ČERPADLA PRŮTOK NAPĚTÍ
do 10m 451/min 400
POPTÁVKA

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

Plastová nádrž s výškou válcového těla 1500-2000mm, svislými a stropními armovacími žebry, válcovým průlezem výšky 500 mm (průměr DN 600mm), přepravní poklopem.

Specifikace dodávky:  vystrojení ČS:

  • kalové čerpadlo s řezacím nástavcem 
  • ovládací automatika
  • 2 kusy plováků
  • 2 kusy snímače hladiny
  • zpětná klapka s koulí  5/4“- DN40
  • pojistný ventil DN20 nízkozdvižný
  • kulový uzavírací ventil DN40
  • spojka potrubí DN40
  • výstupní potrubí z ČS PE DN40, délka 200mm (150+50mm)
  • kompletní el. rozvaděč 1HSV1.01-02, kontrola chodu čerpadla (světelná kontrolka   chodu) tepelná ochrana,     revize

Polypropylenové nádrže jsou svařeny z konstrukčních desek, obchodního označení kopolymer homogenní, nebo lehčený.

Nádrže jsou vyráběny jako hranaté. Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem nebo v provedení s odnímatelným víkem. Vhodnost použití nádrží pro jednotlivé druhy kapalin je dána chemickou odolností materiálu, kterou zaručuje výrobce v atestu. Způsob napojení, nebo propojení nádrží řeší projekt, a je nutno jej konzultovat s výrobcem. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu čerpací stanici a přístup pro její údržbu. Uzavření průlezu je řešeno pomocí plastového víka.

Plastové nádrže se osazují na samonosnou betonovou desku, jejíž rozměr přesahuje rozměr půdorysu nádrže minimálně o 20cm na každé straně. Tato základová deska se zašaluje do předpokládané výšky horní hrany nádrže. Do takto připravené stavební připravenosti je uložena plastová nádrž. Prostor, který vznikne mezi nádrží a šalováním je nutno vyplnit betonem s vloženou armovací sítí. Tento prostor se zalévá betonem postupně a vždy se současně plní vodou plastová nádrž, kde voda musí být vždy o 10 cm výše nežli je vrstva betonu. Toto by se mělo provádět dle výšky nádrže ve 2-4 cyklech v podstatě po 50cm. Mezi jednotlivými plněními betonem je třeba ponechat tento beton částečně zatuhnout.

Způsob armování nosných betonů navrhuje projektant, dle skutečných geologických podmínek. Projektant rovněž navrhuje způsob případné izolace a zhotovení kontrolního systému.

Projektant musí navrhnout, dle konkrétních podmínek postupnou betonáž obvodových stěn tak, aby nedošlo k deformaci, případně prolomení stěn nádrže.

V případě, že plastová nádrž je ukládána do již stávající betonové nebo jiné nádrže, je třeba postupovat následujícím způsobem. Po důkladném očištění dna betonové nádrže se odsadí plastová nádrž. Za současného zalévání (plnění) plastové nádrže vodou a to vždy o 10 cm výše nežli prostor mezi nádrží a betonem, se obsypává stabilizovaným betonem opět ve 2-4 cyklech po 50cm. U tohoto způsobu není třeba použít armovací sít.

Tyto pokyny se rozšiřují v závislosti na velikosti PP nádrže. Šíře železobetonové stěny se zvětšující nádrží je nutno zesílit až na 35cm (musí upravovat projekt). Dále je nutno při betonování nádrž po 1m vodorovně tak i podélně rozpírat a současně napouštět vodou.

Součastně upozorňujeme, že tento technologický postup je pouze orientační.

Vždy je nutné aby byla zpracována projektová dokumentace a musí být předem konzultován s výrobcem plastových nádrží.

S polypropylenovými nádržemi je zakázáno manipulovat při teplotách nižších než je 5oC a nebo s vodou uvnitř nádrže. Při nedodržení těchto zásad hrozí vážné poškození nádrže !!!

V případě, kdy je nádrž přechodně uskladňována, je nutno ji uložit na rovnou zpevněnou plochu o rozměru půdorysu uvedené nádrže. V období, kdy hrozí zamrznutí, je nutno provést provézt taková opatření, aby do nádrže nepršelo a nesněžilo.